HỢP TÁC XÃ MI GẠO HÙNG LÔ

Địa chỉ: Khu 4, xã Hùng Lô, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0984057684 – Email: htx.migao@gmail.com
Giám đốc: Cao Đăng Duy