Chính sách đổi, trả hàng

– Thời hạn hoàn trả: 07 ngày nếu sản phẩm bị lỗi do nhà sản xuất thì được đổi sản phẩm khác.

– Phương thức trả hoặc đổi hàng đã mua: Khách hàng mang sản phẩm bị lỗi đến công ty và đổi sang sản phẩm khác ( khách hàng tự lựa chọn sản phẩm khác)

 – Cách thức lấy lại tiền: Nếu nhiều tiền hơn sản phẩm bị lỗi khách hàng phải phụthêm tiền, nếu ít hơn công ty trả lại tiền mặt phần chênh lệch cho khách hàng

– Chi phí cho việc hoàn trả: Công ty chịu.